Doelstelling

  1. De stichting heeft ten doel zonder winstoogmerk:
    1. het (doen) verzorgen en het (doen) ondersteunen van kankerpatiënten en hun naasten om in een bijzondere omgeving op kracht te komen, energie opdoen en te herstellen van behandelingen.
    2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
    1. het volgens de filosofie van de oprichtster onderhouden van de onroerende zaak te Voorthuizen, Traa 29 als tijdelijke verblijfplaats voor de hiervoor omschreven doelgroep;
    2. het volgens een door het bestuur op te stellen beleidsplan tegen zo gering mogelijke kosten verwezenlijken van verblijf voor patiënten en hun naasten.

stichting annette van ramselaar ndecember 38   stichting annette van ramselaar ndecember 36

Doelgroep

De doelgroep is kankerpatiënten die aan het begin van een onzekere periode met kanker of te horen heeft gekregen dat hun leven met kanker uitzichtloos is.

Stichting Annette van Ramselaar wil met het compleet ingerichte huis en de Mystic gardens of Coneywood gedurende een week ( in overleg kan hiervan worden afgeweken) een omgeving creëren voor bovengenoemde doelgroep die behoefte heeft in het verkrijgen van energie voor het komende traject met familie en vrienden zonder de hectiek van alle dag en andere goed bedoelde bemoeienissen.

De plek aan de Traa 29 kan helpen om weer kracht te krijgen om het traject wat komt beter aan te gaan. Het huis en de tuin staan volledig ter beschikking van de patiënt en de mensen die hij/zij mee wil nemen. In het woonhuis kan aan maximaal 7 mensen een slaapplaats geboden worden. Verder is er een mooi aangelegde tuin en vijverpartijen met zeer veel mogelijkheden om rustige plekjes op het terrein te vinden. De bewoners van het huis moeten in de week zelf voor hun eten en drinken zorgen.

Postadres | Postbus 168 | 3780 BD | Voorthuizen                         logosavr kl                     Bezoekadres | Traa 29 | 3781 NS | Voorthuizen