Kanker raakt ons allemaal. Stichting Annette van Ramselaar maakt het mogelijk voor kankerpatiënten en hun familieleden om even rust en kracht te vinden in de prachtige landschapstuin Mystic Gardens of Coneywood. Iedere donatie draagt daaraan bij. Maak de gewaardeerde bijdrage over aan:

Stichting Annette van Ramselaar

NL21RABO0316266043

Om als stichting in de toekomst gasten te kunnen blijven verwelkomen, wordt een bijdrage zeer gewaardeerd.

Eenmalige schenken

U kunt ons helpen door een eenmalige bijdrage te storten op onze rekening. Met uw bijdrage kunnen wij de benodigde onderhoud van het landhuis en de tuin verrichten. Iedere donatie draagt daaraan bij. U kunt uw eenmalige donatie overmaken op het volgende rekeningnummer: NL21RABO0316266043 t.n.v. Stichting Annette van Ramselaar.

Schenken met belastingvoordeel

Giften aan onze stichting komen in aanmerking voor belastingvoordeel - de zogenaamde ‘giftenaftrek’ – als minimaal vijf opeenvolgende jaren wordt geschonken. U kunt uw meerjarige gift zeer eenvoudig regelen via een schenkingsovereenkomst. Neem hiervoor contact op met uw notaris.

Schenken via nalatenschap

Tot slot is het ook mogelijk om Stichting Annette van Ramselaar op te nemen in uw testament. Onze stichting is vrijgesteld van het betalen van successierechten, wat betekent dat uw bijdrage geheel ten goede komt aan de stichting. In overleg met ons kunt u uw nalatenschap een specifieke bestemming geven. Neem hiervoor contact op met uw notaris.

Postadres | Postbus 168 | 3780 BD | Voorthuizen                         logosavr kl                     Bezoekadres | Traa 29 | 3781 NS | Voorthuizen